มาตรฐานมัคคุเทศก์ ระดับ Bronze (ทองแดง)

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกขอแสดงความยินดีกับคุณวิทวัส ลาภชุ่มศรี ประธานรุ่นบัตรเงินรุ่น 7 ในโอกาสที่เข้ารับเข็ม “มาตรฐานมัคคุเทศก์ ระดับ Bronze (ทองแดง) ” จากท่านรัฐมนตรีกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ จัดโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย