บัตรภูมิภาค

ฝากแชร์ 
ใคร = จะเป็นคนแรก = ของประวัติศาสตร์ไทย =
ที่จะได้ เลขรหัสบัตรไกด์ ประเภท…บัตรภูมิภาค วุฒิ ม.6 เป็น = คนแรก = ของไทย = xx- 00001 (?)
(♤= www.CuHarry.com =♤)

(พรบ.อบรมมัคคุเทศก์/ไกด์ ฉบับใหม่ = หลัง มิ.ย.60)

(A.) ต่อไป บัตรชมพู – วุฒิ ม.3 = จะไม่มีอีกแล้ว

(B.) ต่อไป จะเป็น บัตรภูมิภาค – วุฒิ ม.6 มาแทนที่

(คนที่ไม่มีบัตรไกด์เลย อาจต่อรอ-อบรมยาวถึงปลายปี)
(ส่วนคนที่มีบัตรชมพู เหลือง ฟ้า ฯลฯ แล้ว…ก็สามารถถือบัตร ยาวไปจนครบ 5 ปีเลยก็ได้ หรือ …

จะจัดเวลามาอบรมเพิ่มเพื่อเก็บวิชา-เพิ่ม / เก็บทริป-เพิ่ม เพื่อ…สอบ อัพเกรด … เป็นบัตรภูมิภาค)

หลักสูตร อัพเกรด เป็น … บัตรภูมิภาค : อ. เดาว่า..
กรมฯ อาจจะ…เริ่มให้ ม.ต่างๆ ทยอย เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร…อัพเกรด … บัตรชมพู เหลือง ฟ้า เขียว ฯลฯ กับ ช่วง ก.ค./ส.ค.?

… แต่ …. พอ พวกเรา…อบรม อัพเกรด กับ ม.ต่างๆ หรือ อบรม กับ อ.แฮรี่ แล้ว …และ พวกเรา ได้วุฒิบัตรอัพเกรด แล้ว ก็ใช่ว่า…

…. ใช่ว่า ทุกๆคน ที่ได้วุฒิบัตรหลักสูตรอัพเกรดแล้ว จะสอบผ่านภาษา และความรู้กับกรมฯ

… เพราะทุกๆคน…ก็จะต้องเข้าคิวสอบ เอาบัตรไกด์-ประเภทบัตรภูมิภาคกับกรมฯโดยตรง

(♤= www.CuHarry.com =♤)

(C.) ต่อไป ไกด์เก่า = จะ ต่อบัตรไกด์

(c.1) ไกด์-บัตรชมพู ที่ได้บัตรไกด์แบบไม่ต้องใช้วุฒิ หรือ ใช้วุฒิ ม 3 == อ.แฮรี่ ขอเดา ใหม่ เดาว่า :

กรมฯไม่น่าบังคับว่า ก่อนต่อบัตรไกด์ ต้องใช้วุฒิ ม.6 เพราะ กรมฯไม่น่าจะ ริดรอนสิทธิ์ ของคนที่เคยได้บัตรไกด์มาแล้ว ได้บัตรไกด์-แบบอบรมแบบไม่ต้องใช้วุฒิ หรือ อบรมด้วย วุฒิ ม.3

(c.2) ไกด์บัตรทอง (ต่อไปจะไม่มีบัตรทองอีกแล้ว-?)

(C.3) ไกด์บัตรสีบรอนซ์เงิน

(c.1) (c.2) (c.3)…ทุกๆคน จะต้องเข้าคิว สอบเอาบัตรไกด์ กับกรมฯ (ภาษา และ ความรู้)

ถ้า ผ่าน = กรมฯ จะต่อบัตรไกด์ให้
(และสำหรับการต่อ บัตรทอง…อ.แฮรี่ เดาว่า กรมฯจะไม่ต่อบัตรทองให้อีก ภาษาผ่าน ความรู้ผ่าน กรมฯน่าจะพให้เป็น…บัตรเงินแทน-? โดยจะยกเลิกบัตรทอง?)

(D.) ต่อไป กระบวนการ…แอบ-ซื้อ-ขาย-วุฒิบัตร กับ จนท. บาง ม. = จะเป็น-หมัน = ถูกแช่แข็ง = จนท. บาง ม. จะอดได้เงิน-บาป จากการแอบขายวุฒิบัตร

(E.) และ แม้ว่า ต่อไป …

ใครจะ มี วุฒิบัตร ผ่านการอบรม อย่างถูกต้อง-แบบ-เข้า อบรมจริง และ ภาษาก็ได้จริง กับ ม.ใด ม.1 ก็ตาม หรือ กับ อ.แฮรี่ =

สุดท้าย ทุกๆคน ไม่ว่า จะได้วุฒิบัตรจาก ม.ไหน หรือ จาก อ.แฮรี่ ก็ตาม…ทุกๆคน ก็จะต้องเข้าคิว…สอบ…เอา..บัตรไกด์…กับกรมฯ…โดยตรง

♤ ทดสอบ ภาษา กับ…กรมฯ ♤
♤ ทดสอบ ความรู้ กับ…กรมฯ ♤

ไม่ผ่าน = อดได้บัตรไกด์

(F.) จนท. ม. ไหน แอบ รับ ผู้สมัครที่ไม่ได้ภาษา

(G.) จนท. ม. ไหน แอบ หลอก ผู้สมัครที่ไม่ได้ภาษา โดยให้ ข้อมูลว่า :

โอ๊ย…ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร …ภาษาไม่ได้ ไม่เป็นไร เดี๋ยว ทาง ม. จะมี อาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้ หรือ มี อาจารย์สอนภาษาจีน สอนเสริมให้…เดี๋ยวก็ผ่าน…ยังไงก็ผ่าน สอบจบ สอบผ่าน ได้วุฒิบัตรแน่นอน !!!:

(อ.แฮรี่ อยากให้พวกเรา ที่ไม่ได้ภาษา และ โดด-ไม่เข้าอบรม เข้าบ้างไม่เข้าบ้าง… ค่อยๆคิดนะ…เป็นไปได้?

ที่-คนที่-ไม่ได้ภาษา จะสอบเอาบัตรไกด์จากกรมฯได้-?
ที่-คนที่-อบรม-แบบเล่นๆ มาบ้างไม่มาบ้าง…จะสอบเอาบัตรไกด์จากกรมฯ-ได้?

อ.แฮรี่ (ลูกศิษย์ ต้องมาก่อน)
081-934-3111
อะไรที่ ไม่ดี ไม่ถูกกฎหมาย อย่าดัน อย่าทำ !
หยุดรับเงินบาป หยุดให้เงินบาป นรก มีจริง !
อย่าโกงบิล อย่าฉ้อโกง อย่ายกย่องคนชั่วคนเลว
อย่า-บูชา-นับถือ’ก้มกราบ-เงินทอง แต่จงสัตย์ซื่อ

(♤= www.CuHarry.com =♤)

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย