บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 7


บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่นที่ 7 :
ยื่นเอกสาร = สัมภาษณ์รู้จักกัน
1, 2, 4 & 5 ก.ย. 16.00-18.00

(จัดเวลา แล้ว เจอกัน)
■= อบรมที่ ฟอร์จูน ชั้น 16 =■

♤= เริ่ม อบรม 7 – 30 ก.ย. =♤

■ = www.CuHarry.com = ■

(รุ่น 7 นี้ = อาจจะไปเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าทัวร์-ทัวร์ลีดเดอร์ที่: เวียดนาม/พม่า)

(นำคนไทยเที่ยวทั่วโลก อย่างถูกกฎหมาย ตรงตาม พรบ. ไม่เสี่ยงโทษคุก หรือ โทษปรับ)

(อายุ 20 ปีขึ้นไป/วุฒิ-ม.6 ขึ้นไป)■=หลักสูตร ภาษาไทย =■

= สอนคำศัพท์ ที่เกี่ยวกับ ตม. การนำเที่ยวที่ต่างประเทศ =

♤= เริ่ม อบรม 7 – 30 ก.ย. =♤
■= อบรม 24 วัน=■

■= www.CuHarry.com =■

(บัตรทัวร์ลีดเดอร์นี้ ใครๆก็สมัครอบรมได้)
= ไม่เกี่ยวกับ-การเป็นไกด์ =

อบรมที่ ฟอร์จูน ชั้น = 16
(รถไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 9)

= อบรม ทุกวัน = (187 ชม.)
10.00-18.00 หรือ 12.00-21.00
(ลาได้ ประมาณ 40 ชม.)

แต่ ห้ามลา : 2 ทริป นี้
ทริปการเรียนรู้-ฝึกการเป็นหัวหน้าทัวร์ 4 วันนี้ :

วันที่ 24 ก.ย.
ทริป-ข้าม-ชายแดนไทย-กัมพูชา

วันที่ 26 – 28 ก.ย. :
ทริปไปต่างประเทศ (3 วัน 2 คืน)

ค่าสมัครสอบ = 1,000
ค่าฝึกอบรม 35,500 (20,000+15,500) รวม =
ตั๋วเครื่องบิน รวมที่พัก ค่าพาหนะ อาหารบางมื้อ ค่าเข้าชมสถานที่บางแห่ง (แต่จะไม่รวมการให้ทิปกับไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น และวีซ่าข้ามแดน)

หลักสูตรนี้ =
อ.แฮรี่ จะมีการบรรยายเสริมแนวคิดการเปิด บท.ทัวร์ การทำประกัน การสำรองตั๋วสายการบิน ฯลฯ

สอนเรื่อง : อารยธรรมโลก
(ตะวันตก และ ตะวันออก)

สอนเรื่อง : การดูฟ้าดูฝน การเกิดคลื่นสึนามิ แผ่นดินไหว ฯลฯ

อ.แฮรี่ (ลูกศิษย์ ต้องมาก่อน)
= 081-934-3111 =

♤ = www.CuHarry.com =♤

●= ลิ้งค์-พรบ.-ฉบับใหม่ = ●

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10209140473009002&id=1234902581

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย