ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน และพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย