ท่องโลกล้านนากับ อ.ภูเดช แสนสา

ประเพณีล่องสะเปาวัดใต้ เมืองลอง (2)

ลำดับวันงานประเพณีล่องสะเปาวัดใต้  เมืองลอง   ระยะเวลาจัดงานประเพณีล่องสะเปาวัดใต้  หรือ  ประเพณีนมัสการพระธาตุแหลมลี่  รวมวันเตรียมงานจนถึงวันเสร็จสิ้นพิธีการประมาณ  5  –  6 …

ประเพณีล่องสะเปาวัดใต้ เมืองลอง (1)

เมืองลองเป็นเมืองโบราณที่เป็นบริวารของแคว้นเขลางค์นคร (ลำปาง)  และตั้งแต่ยุคล้านนามาจนถึงยุคประเทศราชของสยาม  เมืองลองก็ยังคงมีสถานะเป็นหัวเมืองขึ้นตรงต่อเมืองนครลำปาง  โดยมีเมืองต้า …