ถึง รัฐมนตรี ท่องเที่ยว และกีฬา


ถึง รัฐมนตรี ท่องเที่ยว และกีฬา
ถึง ปลัด และ รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา
ถึง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ถึง ผู้บังคับการ ตร.ท่องเที่ยว

เป็นการดีที่กรมการท่องเที่ยวจะใช้งบประมาณให้มีการจัดอบรมเพื่ออัพเกรดให้กับ บัตรชมพู บัตรเหลือง บัตรสีเฉพาะพื้นที่ ที่ใกล้หมดอายุแบบฟรี ตามลำดับ

แต่ มีข่าวลือออกมาว่า…ไม่ต้องสอบกับกรมฯ ใครมาอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ถือว่าผ่าน และได้บัตรภูมิภาคเลย

ถ้าเป็นอย่างนี้จริง :
ผม แฮรี่ ขอเป็น 1 เสียงที่ไม่เห็นด้วย…ที่จะใช้วิธีแบบนี้เพื่อปล่อยให้คนที่ไม่ได้ภาษาต่างประเทศเลย หรือได้แบบงูๆปลาๆ ที่ได้บัตรไกด์มาจากการได้วุฒิบัตรมาครอบครองแบบผิดวิธี ที่ขัดกับคุณสมบัติว่าด้วยผู้ที่จะสมัครอบรมเป็นไกด์ ต้องได้ภาษาต่างประเทศ

มีไกด์มากมาย หลายหมื่นคน ที่ไม่ได้จีน หรือ ไม่ได้ภาษาอังกฤษ หรือไม่ได้ภาษาอื่นๆ แต่กลับได้วุฒิบัตรจาก จนท.บางสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปยื่นทำบัตรไกด์แบบอัตโนมัติ

กรมการท่องเที่ยวไม่ควรละเว้นปฏิบัติหน้าที่
อันเป็นการสมยอมให้มีขบวนการกระทำที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่ผิด พรบ.
ที่ระบุว่า การเป็นไกด์ต้องได้ภาษา จนเกิดปัญหาซิตติ้งไกด์ทั่วบ้านทั่วเมืองตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และอนาคต

ตาม พรบ. และตามกฎหมายลูก :
ไกด์มากมาย พยายามต่อสู้ ต่อต้าน กระบวนการการซิตติ้งไกด์ (ไกด์มีบัตรแต่กลับพูดภาษาไม่ได้เลย หรือได้แบบงูๆปลาๆ โดยเฉพาะบัตรชมพู และบัตรบรอนซ์เงิน)

กรมการท่องเที่ยว ไม่ควรอะลุ่มอล่วย หรือประนีประนอมกับขบวนการการกระทำที่ผิดพรบ. (ไม่ได้ภาษา = เป็นไกด์ไม่ได้)

กระผมเห็นด้วย…ที่มีข่าวออกมาว่า
“กรมการท่องเที่ยว จะให้งบจัดอบรมอัพเกรด เพื่อให้มีการอบรมอัพเกรดฟรี

แต่กรมการท่องเที่ยวไม่ควรเป็นต้นแบบให้มีการจัดฉากสอบเป็นแค่พิธีกรรม หรือ ใช้วิธีที่ว่า ใครมาอบรมแค่ 80% ก็จะให้ผ่าน ได้บัตรไกด์ บัตรภูมิภาคได้อัตโนมัติ”

หากข่าวลือนี้เป็นจริง…วิบัติแน่นอนครับ…
กระผมจึงอยากให้ทบทวนใหม่ เพื่อให้มีการสร้างวัฒนธรรมการศึกษาที่ดีที่ได้บรรทัดฐาน การป้องกัน การป้องปรามการสะกัด การเกิดซิตติ้งไกด์ที่กำลังระบาดทั่วบ้านทั่วเมือง

ฝ่าย 1 ก็ต่อสู้ เดินขบวน ต่อต้านการใช้ ซิ้ตติ้งไกด์ที่เป็นเครื่องมือให้ไกด์เถื่อนต่างชาติแย่งงานไกด์คนไทยที่ได้ภาษา แต่อีกฝ่ายกลับสมยอมทำให้เกิดซิ้ตติ้งไกด์

ถึงเวลาที่คนถือกฎหมายของกรมการท่องเที่ยวต้องบังคับกฎหมาย…

ใครได้ภาษา ก็จะสอบภาษาผ่าน เป็นไกด์ได้
ใครที่ไม่ได้ภาษา ต้องถามว่า อบรมจบจากที่ไหน ใครเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก สอบจบ สอบผ่านได้วุฒิบัตรจากไหน ถึงได้วุฒิบัตรไปยื่นทำบัตรไกด์กันเกลื่อนกลาดทั้งประเทศ ได้อย่างไร?

กลุ่มคนที่แอบซื้อวุฒิบัตรมา หรือ
กลุ่มคนที่ไม่ได้ภาษา หรือ
กลุ่มคนที่ไม่เข้าอบรมไม่มีความรู้เลย แต่ได้วุฒิบัตรไปทำบัตรไกด์ ก็ควรถูดตัดออกจากวงการ เพื่อลดการเกิดซิ้ตติ้งไกด์อาชีพ…นี่คือขบวนการทำลายชาติ ด้านความมั่นคงของประเทศชาติ ใช่ไหมครับ ?

แล้วเราจะสอนลูกหลานของเราให้ยึดมั่นยึดถือความถูกต้องรักษากฎหมายกติกาบ้านเมืองได้อย่างไร?

อ.แฮรี่ 081-934-3111

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย

Please follow and like us: