ตู้งาช้าง เก็บเครื่องสูง ภายในพระที่นั่งจักพรรดิพิมาน

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย