การเดาทาง-บัตรภูมิภาค-ของ-อ.แฮรี่

ต้องแชร์ = การเดาทาง-บัตรภูมิภาค-ของ-อ.แฮรี่ (A.) การอบรม สอบเป็นไกด์ ไกด์-บัตรชมพู ไกด์-บัตรเหลือง ด้วยวุฒิ ม.3 น่าจะ=ยังคง=มีอีกสัก= รุ่น? / 2รุ่น? (บัตรชมพู รุ่น ส.ค.? /หรือ/ บัตรชมพู …