การเปลี่ยนผ่าน/อัพเกรดบัตรไกด์ (ภาคกลาง)

♥️ อัพเกรด กรุงเทพฯ : รุ่น 9 : ฟอร์จูน ชั้น 16 ยื่นเอกสาร (รอกรมฯอนุมัติ) : 14.30-17.30 น. อบรม 4 วัน (ปลาย ก.ย.) : 08.30-17.30 น. รุ่นก่อนหน้าที่อบรม 4 วัน เปิดอบรมวันแรก …

การเปลี่ยนผ่าน/อัพเกรดบัตรไกด์ (ภาคเหนือ)

♥️ อัพเกรด เชียงใหม่ : รุ่น 5: ที่ ห้างพรอมเมนาด้า อ.เมือง เชียงใหม่ (อยู่อาคาร A /ชั้น G ติดกับ ตู้ ATM ธ.กรุงศรี) ยื่น-เอกสาร 17 ก.ย. : 14.30 – 17.30 น. เริ่ม-อบรม …