คลิก: การเปลี่ยนผ่าน/อัพเกรดบัตรไกด์ (ภาคเหนือ) รุ่น 8

♥️ อัพเกรด เชียงใหม่ : รุ่น 8: ที่ ห้างพรอมเมนาด้า อ.เมือง เชียงใหม่ (อยู่อาคาร A /ชั้น G ติดกับ ตู้ ATM ธ.กรุงศรี) ยื่นเอกสาร (1 พ.ย.) : 14.30 – 17.30 น. อบรม 4 วัน (2 …