การเดาทาง-บัตรภูมิภาค-ของ-อ.แฮรี่

ตั้งแต่ 15 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป (■ ฝากแชร์ ■) ได้มีการยกเลิก การเปิดอบรม บัตรชมพู บัตรเหลือง บัตรฟ้า บัตรเขียว บัตรสีต่างๆ แล้วครับ ■ = www.CuHarry.com = ■ เพราะจะมีบัตรภูมิภาค มาแทน บัตรชมพู …