"(เกร็ด) ความรู้-เที่ยวรอบโลก-และ ในประเทศ"
โดย อ.จิระรัสมิ์ มนตรีมนัส-ไกด์โบราณ

วิหารธรรมยางยี แปลว่า ธรรมอันยิ่งใหญ่

วิหารหลังนี้สร้างโดยพระเจ้านรถู กษัตริย์พุกามครองราชย์อยู่ในช่วง พ.ศ. 1710-1713 ตามประวัติกล่าวว่าเป็นกษัตริย์ที่ใจคอโหดเหี้ยมก่อนขึ้นครองราชย์ได้ทำปิตุฆาตพระบิดา คือ …

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 มีพระนามเดิมว่า ฉิม (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร) พระราชสมภพเมื่อวันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน เวลาเช้า 5 ยาม …

เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ (Five Insignia of Kingship)

1.พระมหามงกุฏ ( The Great Crown of Victory) 2.พระแสงขรรค์ชัยศรี (The Sword of Victory) 3.ธารพระกร (The Staff) 4.พระวาลวิชนีและพระแส้จามรี (The Fan and the Yak-Tail Whisk) 5.ฉลองพระบาทเชิงงอน …

ระฆังใบใหญ่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

ทุกครั้งที่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร เราจะพบว่ามีระฆังใบใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ข้างๆ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ระฆังใบนี้มีที่มาคือ เป็นระฆังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว …