ใคร-แอบ-ขาย-ทัวร์เถื่อน มีกำไร โทษ คุก 2 ปี และหรือ ปรับ 500,000

ใคร-แอบ-ขาย-ทัวร์เถื่อน มีกำไร แม้แต่ 1 บาท = โทษ คุก 2 ปี และหรือ ปรับ 500,000 = ■■ = www.CuHarry.com = ■■ ขอขอบคุณ กรมการท่องเที่ยว ที่ช่วยแนะนำ ประชาชน วิธีการ ซื้อทัวร์ …

ไกด์ รายงานตัว ด่วน

กรมการท่องเที่ยวได้ขยายเวลา ให้ไกด์ได้มีเวลามากขึ้น ในการไปรายงานตัว ที่ส่วนกลาง ที่กรุงเทพฯ หรือ ตามจังหวัดต่างๆ ดังนี้ (1) รายการตัวที่กรุงเทพฯ ไกด์สามารถไปรายงานตัวได้ทุกๆวัน …