อบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ รุ่น 25 (อบรมตาม พรบ.)

อบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ รุ่น 25 (อบรมตาม พรบ.) บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (TL) รุ่น 25 : เน้นภาคค่ำ (บางประเทศ เริ่มตรวจ บัตรทัวร์ลีดเดอร์) ตามรายงานแบบสอบถาม : ลูกศิษย์ส่วนใหญ่ : ชื่นชมว่า “อบรม …

บัตรเงิน รุ่น 17 ยังมีที่ว่าง อีก 10 ที่(รับ-เฉพาะ-คนที่ได้ภาษา-เท่านั้น)

บัตรเงิน รุ่น 17 = รุ่นสุดท้ายของประเทศไทย อ.แฮรี่ ไม่แอบรับ คนที่ไม่ได้ภาษา (ตาม พรบ. ใครที่ไม่ได้ภาษา ไม่มีสิทธิ์สมัครอบรมไกด์) อบรม 62 วัน (เน้นภาคค่ำ) (ใช้วุฒิ ปวส./ป.ตรี และ …

เรียน-อัพ-วุฒิ กับ กศน. (อ่านหนังสือเอง)

  อ.แฮรี่ ฝากแชร์ … อ่านให้จบ กศน. 6 เดือนจบ ไม่ต้องไปนั่งเรียน (วุฒิ กศน. ใช้ สมัครเรียนต่อ ป.ตรี หรือ รับราชการได้) (อย่าซื้อขายวุฒิ = จับได้แน่นอน = …

เอกสารที่ใช้ในการอบรม (4 วัน) เพื่อต่ออายุบัตรไกด์

อ.แฮรี่…เดา… เรื่องการอัพเกรดบัตร (อ่านให้จบ จะได้ไม่เข้าใจผิด) (รอกรมฯประกาศ “วัน-เวลา” และ “สถานที่อบรม” มีเปิดอบรมที่ไหนบ้าง และ …

บัตรหัวหน้าทัวร์รุ่น 17 (อบรมเสร็จแล้ว)

บัตรหัวหน้าทัวร์ (TL) เน้นภาคค่ำ = รุ่น 17 (ไม่มีบริษัททัวร์แห่งไหนกล้าจ้างคนที่มีแต่บัตรทัวร์ลีดเดอร์ แต่ไม่มีประสบการณ์เพื่อให้พากลุ๊ป/คณะไปต่างประเทศ…ไม่ง่าย !) อ.แฮรี่ ขอบคุณ …

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 16

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (TL) เน้นภาคค่ำ = รุ่น 16 บัตรหัวหน้าทัวร์ (TL) เน้นภาคค่ำ = รุ่น 16 (แม้จะมีบัตรทัวร์ลีดเดอร์แล้ว…ถ้าไม่มีประสบการณ์นำเที่ยวต่างประเทศเลย.. …

อบรมบัตรเงิน รุ่นที่ 14 (อบรมเสร็จแล้ว)

บัตรเงิน รุ่น 14 เจอกัน = 8 หรือ 9 ต.ค. รุ่นพิเศษ บรรยายเสริม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัด-วัง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ (อ.คุณชาย) ฝากแชร์ ฝากอ่านทุกบรรทัด …

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 15

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (TL) = รุ่น 15 บัตรหัวหน้าทัวร์ (TL)= รุ่น 15  (ระวัง อย่าถูกหลอก อย่าคิดว่า มีบัตรแล้ว แต่ไม่มีประสบการณ์เลย บริษัททัวร์จะจ้าง/จะให้โอกาสไปนำเที่ยวต่างประเทศ…ไม่ง่าย …

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 14

บัตรทัวร์ลีดเดอร์(TL) รุ่น 14 บัตรหัวหน้าทัวร์(TL) รุ่น 14 เรา คือ ผู้นำด้านการฝึกอบรมหัวหน้าทัวร์ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ = อบรมจริงจัง ฝึกจริงจัง = …

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ รุ่น 13

บัตรทัวร์ลีดเดอร์ = รุ่น 13 : บัตรหัวหน้าทัวร์ = รุ่น 13 : เรา คือ ผู้นำด้านการฝึกอบรมหัวหน้าทัวร์ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ = อบรมจริงจัง ฝึกจริงจัง = …