ร่วมดีใจ ร่วมภาคภูมิใจ กับ ความสำเร็จ ของ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่

ร่วมดีใจ ร่วมภาคภูมิใจ กับ ความสำเร็จ ของ ลูกศิษย์ อ.แฮรี่ สอบผ่านข้อสอบกลาง ได้บัตรไกด์ เกือบยกรุ่น จากรุ่น-สู่รุ่น เรา…ไม่ได้อบรมเล่นๆ หรือ อบรมแค่เป็นพิธี ให้จบๆ เรา…อบรมเข้ม …

คลิก: อบรม บัตรเงิน รุ่น 2 : หลักสูตรใหม่

เปิดรับสมัคร-อบรมไกด์-บัตรเงิน : บัตรเงิน รุ่น 2 : SV 2 ✅ รับสมัคร (อายุขั้นต่ำ 18 ปี) ✅ วุฒิขั้นต่ำ ปวส./ ปวท./ป.ตรี ฯลฯ ✅ ต้องได้ภาษา) ❎ ใครไม่ได้ภาษา …

คลิก: อบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ รุ่น 30 (อบรมตาม พรบ.)

อบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ รุ่น 30 (อบรมตาม พรบ.) บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (TL) รุ่น 30 : เน้นภาคค่ำ ✅ รายละเอียดการอบรม ค่าใช้จ่าย-อ่านเพิ่มเติมด้านล่าง ✅ เราจะขอกรมฯเปิดอบรม …

คลิก : อบรม บัตรภูมิภาค ภาคเหนือ รุ่น 3 : หลักสูตรใหม่

เปิดรับสมัคร-อบรมไกด์-บัตรภูมิภาค : ภาคเหนือ รุ่น 3 : NR 3 อบรมแล้ว->>> ทุกๆคน ต้องไปสอบข้อสอบกลาง กรมฯ สอบไม่ได้ = อดได้บัตรไกด์ ✅ เบื้องต้น อ.แฮรี่ เปิดรับสมัคร ยื่นเอกสาร …

คลิก : อบรม บัตรภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น 3 : หลักสูตรใหม่

เปิดรับสมัคร-อบรมไกด์-บัตรภูมิภาค : เปิดรับสมัคร ภาคใต้ รุ่น 3 : CR 3 อบรมแล้ว->>> ทุกๆคน ต้องไปสอบข้อสอบกลาง กรมฯ สอบไม่ได้ = อดได้บัตรไกด์ ✅ เบื้องต้น อ.แฮรี่ เปิดรับสมัคร …

คลิก : อบรม บัตรภูมิภาค ภาคกลาง รุ่น 3 : หลักสูตรใหม่

เปิดรับสมัคร-อบรมไกด์-บัตรภูมิภาค : เปิดรับสมัคร ภาคกลาง รุ่น 3 : CR 3 อบรมแล้ว->>> ทุกๆคน ต้องไปสอบข้อสอบกลาง กรมฯ สอบไม่ได้ = อดได้บัตรไกด์ ✅ เบื้องต้น อ.แฮรี่ เปิดรับสมัคร …

คลิก: ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 4

อ.แฮรี่ : ลิ้งค์ สมัคร-ทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 4 : ✅ บัตรเงิน และ ✅ บัตรภูมิภาค ลิ้งค์นี้ : สำหรับ .. ✅ …

คลิก: อบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ รุ่น 23 (อบรมตาม พรบ.)

อบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ รุ่น 23 (อบรมตาม พรบ.) บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (TL) รุ่น 23 : เน้นภาคค่ำ บางประเทศ เริ่มตรวจ บัตรทัวร์ลีดเดอร์ แล้ว (รุ่น 23 :รบกวน อ่าน จนจบ จะได้เข้าใจตรงกัน) (ตาม พรบ. …

คลิก: บัตรเงิน รุ่น 17 ยังมีที่ว่าง อีก 10 ที่(รับ-เฉพาะ-คนที่ได้ภาษา-เท่านั้น)

บัตรเงิน รุ่น 17 = รุ่นสุดท้ายของประเทศไทย อ.แฮรี่ ไม่แอบรับ คนที่ไม่ได้ภาษา (ตาม พรบ. ใครที่ไม่ได้ภาษา ไม่มีสิทธิ์สมัครอบรมไกด์) อบรม 62 วัน (เน้นภาคค่ำ) (ใช้วุฒิ ปวส./ป.ตรี และ …