ต้องแชร์ = การเดาทาง-บัตรภูมิภาค-ของ-อ.แฮรี่

(A.) การอบรม สอบเป็นไกด์
ไกด์-บัตรชมพู ไกด์-บัตรเหลือง ด้วยวุฒิ ม.3

น่าจะ=ยังคง=มีอีกสัก= รุ่น? / 2รุ่น?
(บัตรชมพู รุ่น ส.ค.? /หรือ/ บัตรชมพู รุ่น ก.ย.?)

♤ = ไม่ต้องรีบมาสมัครอบรม = ♤
■ ตอนนี้ มีไกด์ xx,000 คน ■
■ ไกด์ว่างงานเยอะ/รายได้-พักผ่อน-ไม่แน่นอน ■
■ ซิ้ตติ้งไกด์ = ผิด กฎหมาย ■

อย่าคิดว่า…
= เพื่อนของเรา เป็นไกด์ได้ เราก็จะเป็นเหมือนเขาได้=

= การเป็นไกด์ ไม่ใช่ใครๆ ก็เป็นได้ = ต้องอาศัย ตัวแปร…

= ได้ภาษา?+ จิตบริการ? + ใจอดทน? + พรสวรรค์? + มีความรู้บ้าง? + จังหวะ/โอกาส? =

■ = www.CuHarry.com =■

(B.) สำหรับ คนที่ถือบัตรไกด์สีชมพู หรือ สีเหลือง ก่อนหน้า (หมายถึง บัตรไกด์ที่ยังไม่หมดอายุ)

(B.1) กลุ่มคนที่ถือบัตรไกด์สี-ชมพู-ที่ยังไม่หมดอายุ = แบบไม่ใช้วุฒิ คือ ยุค1 ที่เคยได้รับการยกเว้นวุฒิ

(B.2) กลุ่มคนที่ถือบัตรไกด์-สีชมพู หรือ สีเหลือง-ที่ยังไม่หมดอายุ = แบบใช้วุฒิ ม.3 หรือ กศน.-ม.3

(B.3) กลุ่มคนที่ถือบัตรไกด์-สีชมพู หรือ สีเหลือง-ที่ยังไม่หมดอายุ = แบบใช้วุฒิ ม.6 หรือ กศน.-ม.6 / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี

■ = www.CuHarry.com =■

อ.แฮรี่ ขอเดาต่อ = (อาจจะใช่หรือไม่ใช่ ก็ได้) ว่า …

ทันที ที่ กฎหมายลูกเสร็จ (ตุลา 60?) =
ใช้บัตรภูมิภาค วุฒิ ม.6 = แทนที่ = บัตรชมพู บัตรเหลือง

(C.1) พวกเรายังคงมีสิทธิ์ ถือบัตรไกด์ 2 สีนี้ ยาวถึง 5 ปีที่บัตรจะหมดอายุ

(D.) หากกลุ่มคน (B.1) (B.2) (B.3) ต้องการที่จะเปลี่ยนบัตรเป็น ชมพู เป็น= บัตรไกด์ บัตรภูมิภาค

อ.แฮรี่ เดาว่า = กลุ่ม (B.1) (B.2) ที่บัตรยังไม่หมดอายุเลย = น่าจะหมดสิทธิ์
เพราะ บัตรภูมิภาค ต้องใช้วุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 เท่านั้น

อ.แฮรี่ เดาว่า = กลุ่ม (B.3) ที่มีวุฒิ ขั้นต่ำ ม.6 นั้น ไม่มีปัญหา เพราะมีวุฒิ ม.6 อยู่แล้ว = จึงสามารถสมัครสอบอบรมสอบเอาบัตรไกด์-บัตรภูมิภาคได้เลย ….

■ = www.CuHarry.com =■

((แต่ อ.แฮรี่ ก็ยังไม่แน่ใจว่า = (B.3) ต้องอบรมใหม่หมด?

หรือ (B.3) สามารถอัพเกรด-โดยเรียนเพิ่มบางวิชา และออกทริปเพิ่มบางเส้นทาง?))

(E.) แต่ ถ้ากลุ่ม (B.1) (B.2) ยอมกัดฟัน = ถือบัตรไกด์ จนครบ 5 ปี = อ.แฮรี่ เดาว่า กรมฯ น่าจะอนุโลมให้ได้สิทธิ์ตามเดิม คือ

ผ่อนผัน ให้สามารถ สมัครอบรมต่ออายุเป็นบัตรภูมิภาค ได้เลย?
(แม้จะไม่มีวุฒิ หรือ มีวุฒิแค่ ม.3 ก็ตาม)
(เพราะกรมฯ…ไม่น่าจะไปริดรอนสิทธิของการได้บัตรไกด์ก่อนหน้าที่เคยได้ไปนะครับ)

(F.) สุดท้ายนี้ แน่นอน หลัง เดือน ต.ค.? หลังอบรม กับ อ.แฮรี่ หรือ กับ ม.ต่างๆ แล้ว = หรือ ไกด์เก่า-ที่บัตรจะหมดอายุ =

ทุกๆคน ต้องไปสอบ เอาบัตรไกด์กับกรมฯ โดยตรง (สอบไม่ผ่าน ไม่ได้บัตรไกด์) =

เพราะฉะนั้น = อย่าถูกหลอก =
(ภาษาไม่ได้ ไม่เป็นไร รีบอบรมก่อน)

ทั้งหมด จะใช่//ไม่ใช่ =
อย่าเอาเป็นเอาตายกับ อ.แฮรี่ นะครับ =
(อ.แฮรี่ แค่ พยายาม เดาทางกรมฯครับ)

(ฝากเป็นข้อมูล)

รีบสมัครเรียน อัพวุฒิ กับ กศน.= ตุลา นี้

อ.แฮรี่ (ไม่ทิ้งลูกศิษย์ ลูกศิษย์ ต้องมาก่อน)
♤ = 081-934-3111= ♤
■ = www.CuHarry.com =■

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย